Tablice interaktywne, projektory, monitory instalacyjne, reklamowe i wielkoformatowe
Kontakt on-line: Dział Handlowy | Dział Handlowy | Dział Handlowy
 
producent
we wszystkich kategoriach
 
Lampy do projektorów
 
 

Regulamin

§ 1. Strony transakcji
§ 2. Przedmioty transakcji
§ 3. Składanie zamówień
§ 4. Potwierdzanie i realizacja zamówień
§ 5. Formy płatności
§ 6. Termin realizacji
§ 7. Dostawa towaru
§ 8. Gwarancja
§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa
§ 10. Postanowienia końcowe


§ 1. Strony transakcji

1. Sklep internetowy itbs.net.pl jest usługą firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j.
Właścicielem sklepu itbs.net.pl , a zarazem strona dokonującą sprzedaży jest firma 
P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j.

z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 9.
NIP: 644-000-78-77
Regon 270532822,
działającą na podstawie zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000049544 wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach przy ulicy Lompy 14.
Tel. 032 266 93 16
Fax: 032 292 12 81
Adres poczty elektronicznej sklepu: itbs@itbs.net.pl

Obszarem działania sklepu itbs.net.pl firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. jest to obszar Polski.

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym itbs.net.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Klientem.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach http://www.itbs.net.pl / w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte pełną gwarancją producenta.
3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Ceny produktów nie uwzględniają koszt transportu. Koszt transportu generowany jest automatycznie w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia, przy czym jest to koszt obowiązujący przy płatności przelewem (przedpłata) . W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o płatności gotówką (wysyłka za pobraniem) kwota dopłaty za taka usługę zostanie przedstawiona Klientowi do akceptacji przez pracownika MAC drogą elektronicznie lub telefonicznie.
5. Firma P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
6. Firma P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. własciciel sklepu www.itbs.net.pl wyłącza całkowicie z umowy sprzedaży instrument prawny jakim jest rękojmia. Przedsiębiorca, przedstawiciel firmy lub instytucji składając zamówienie w firmie P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. godzi się jedynie na objęcie kupowanego produktu gwarancją udzielaną przez producenta.


§ 3. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym itbs.net.pl odbywa się poprzez:

- wypełnienie formularza zamówienia znajdujący się na stronie produktu;
- przesłanie zamówienia e-mailem na adres e-mail: itbs@itbs.net.pl
lub inny adres podany na stronach internetowych Sklepu;
- przesłanie zamówienia faksem na numer 032 292 12 81.


2. Nie są przyjmowane zamówienia składane telefonicznie

§ 4. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym itbs.net.pl zostanie potwierdzone przez system automatycznie drogą elektroniczną, jednakże nie jest to równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi zostać potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracownika sklepu itbs.net.pl realizującego zamówienie.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail) przez pracownika Sklepu w ciągu 2 dni roboczych.
3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym itbs.net.pl .
5. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
6. Sklep itbs.net.pl firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j.

7. Klient ma prawo anulować zamówienie, jednak od chwili wysłania towaru Klient nie może anulować zamówienia, czyli na dzień przed terminem dostawy.
8. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e-maila podanego przy zamówieniu lub telefonicznie.

§ 5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
- przelewem przed dostawą towaru - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu
2. Klient dokonuje przelewu po przyjęciu zamówienia do realizacji, co zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracownika realizującego zamówienie. Automatycznie wysyłane przez system elektroniczne potwierdzenia złożenia zamówienia, nie są równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji
3. Do zakupionego towaru dołączany jest dokument sprzedaży: faktura VAT na osobę lub, na życzenie klienta, faktura VAT na firmę. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Firma P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto wskazane na stronie sklepu równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie prosimy podać nazwisko osoby składającej zamówienie, numer zamówienia, a także symbol zamawianego produktu, aby płatność mogła być jak najszybciej zidentyfikowana . Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

§ 6. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów i zwykle nie przekracza 5 dni roboczych.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4. Firma P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
5. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 1 dzień roboczy od dnia nadania w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 1 lub 2 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
6. O przewidywanym czasie realizacji Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 7. Dostawa towaru

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym itbs.net.pl realizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
3. Koszt dostawy pokrywa Klient. Wartości opłat za przesyłkę podawane są przez system w momencie składania zamówienia, przy czym obowiązują one tylko przy płatności przelewem. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o płatności gotówką (wysyłka za pobraniem) kwota dopłaty za taka usługę zostanie przedstawiona Klientowi do akceptacji przez pracownika P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. drogą elektronicznie lub telefonicznie.
4. Wartości opłat za przesyłki krajowe jest ustalana indywidualnie.

5. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem (model, kolor, itp).
8. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku ponownego dostarczenia produktu pod prawidłowy, skorygowany przez Klienta adres.

§ 8. Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym itbs.net.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Na życzenie Klienta karty gwarancyjne nie zostana podbite, w związku z dalszą odsprzedażą zakupionego produktu. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep , prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.
3. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do nas lub do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w kraju (spis autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej producenta bądź bezpośredniego importera produktu, w każdej sytuacji można zadzwonić na infolinię sklepu, gdzie Klient zostanie poinformowany o najbliższym autoryzowanym serwisie od miejsca zamieszkania Klienta)

§ 9. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku przesyłki towaru kurierem, przy odbiorze towaru należy obowiązkowo sprawdzić stan przesyłki oraz zgodność produktu ze składanym zamówieniem (model, kolor, itp). Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz skontaktować się z handlowcem firmy sklepu itbs.net.pl .
2. Po odbiorze przesyłki ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do sklepu itbs.net.pl firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą (w przypadku zaksięgowania jej kopią) oraz pisemna deklaracją zwrotu.
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa


1. Dane osobowe wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w sklepie: imię i nazwisko, lub imię i nazwisko wraz z nazwą firmy i numerem NIP, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres do faktury, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe Klientów pobierane są przez ITBS.NET.PL w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz prowadzenia obsługi zamówień (obsługa procesu rejestracji i logowanie do konta, realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oraz dostawy).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody.
Każdy użytkownik sklepu posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Cofnięcie zgody można dokonać mailowo ITBS@ITBS.NET.PL lub telefonicznie (32) 266 93 16.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Administrator zobowiązany jest udzielić określonych informacji osobie, która udostępniła dane.
Informacje te powinny obejmować: nazwę i adres siedziby, cel zbierania danych, informacje o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich usunięcia lub modyfikacji, zapewnienie zainteresowanych osób o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

1.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

2. Zawartość Sklepu Internetowego itbs.net.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt.
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Realizacja sprzedaży w sklepie itbs.net.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie itbs.net.pl firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
a) dostęp do Internetu
b) komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą
c) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.
d) Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript
6. Klient w celu lepszej komunikacji ze sklepem internetowym itbs.net.pl firmy P. H. MAC  Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp. j. posiada następujące możliwości kontaktu:
- drogą elektroniczną poprzez e-maila: itbs@itbs.net.pl
- telefonicznie
- faksem
- komunikatorem internetowym gadu-gadu,
- telefonią internetową Skype.